Walidator numeru rachunku bankowego IBAN

Sprawdź poprawność numeru rachunku bankowego IBAN. IBAN jest międzynarodowym standardem numeracji kont bankowych.
Na tej stronie sprawdzisz poprawność numeru rachunku bankowego IBAN oraz uzyskasz dodatkowe informacje o banku, który prowadzi dany rachunek bankowy. Sprawdź poprawność numeru konta.
Przykład IBAN:

PL46124028871111000034008203
CZ3468000000001080004398
DE66300700100104399100
SK3209000000000362646634
LV37NDEA0000080347411
SE2395000099603400842005
LT317400035157923810IBAN.pl jest online oprogramowanie przeznaczone do sprawdzania i obliczyć numery międzynarodowe rachunku bankowego (IBAN) International Bank Account Number.

Nasze oprogramowanie wykonuje różne obliczenia sumy kontrolnej matematycznych w celu określenia, czy IBAN wprowadzony jest ważny. Jeśli wprowadzony numer IBAN jest prawidłowy nasze oprogramowanie próbuje zidentyfikować bank będący właścicielem tego konta, kraj, adres i kod BIC.

Obecnie można przeprowadzić testy algorytm walidacji konta krajowe 37 państw, które dodać drugą warstwę ochrony przed nieprawidłowymi danymi IBAN. Baza zawiera dane bankowe obecnie szczegółowe informacje oddział dla 40 krajów.

Weryfikacja IBAN Numer jest z powodzeniem stosowany przez naszych klientów w celu poprawy przelewów na całym świecie. Poprzez integrację narzędzi w oprogramowaniu można sprawdzić IBAN, sprawdź BBAN i skutecznie zmniejszyć transakcji firma errors.Our finansowa specjalizuje się w bezpieczny sposób, aby zweryfikować i bezpiecznie płacić przez Międzynarodowe Numery kont bankowych.

walidacji danych Płatność obejmuje również kolejny ważny krok w walidacji bankowego IBAN Numer konwersji kodu BIC (BIC Kody są zarządzane przez sieć SWIFT). W skrócie jest to zdolność do określenia prawidłowego kodu BIC z danego numeru IBAN.

IBAN składa się z maksymalnie 32 znaków alfanumerycznych, zawierający kod kraju, dwie cyfry kontrolne oraz długą i szczegółową Bank Account-numer używanego w przelewów bankowych. Struktura IBAN jest określona przez międzynarodową normą ISO 13616-1 mocy: 2007 oraz cyfry kontrolne są wykonywane przy użyciu MOD 97 (ISO 7064). Poszczególne kraje i formatowanie są opisane w oficjalnych ISO IBAN rejestru przykładach.

Silnik IBAN Kontroler obsługuje 95 Łącznie kraje i wszystkie 37 krajów SEPA. Nasz system może odpowiednio zidentyfikować 95 różnych struktur danych i wykonywać formacie IBAN, cyfra kontrolna i długości walidacji.

iban

Struktura NRB - IBAN

ISO 3166-1 alpha-2 Kod kraju 2 znaków PL
ISO 7064 mod 97-10 Liczba kontrolna 2 cyfry 02
Numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej (Bank Handlowy w Warszawie SA) 8-cyfrowy identyfikator banku 10300019
Numer identyfikujący rachunek bankowy klienta 16 znaków, Numer konta krajowe w ramach instytucji. Filmy Stała długość 16 i prefiksem 0 jeżeli krajowy długość konto Największa w ramach instytucji jest daleki od oczekiwanego długości 16. 0109780401676562
Całkowity Polska IBAN jest utworzony z 28 cyfr PL02103000190109780401676562

Międzynarodowy numer rachunku bankowego IBAN - rozszerzona wersja podstawowego numeru rachunku bankowego (BBAN), stosowana w środowisku międzynarodowym do jednoznacznej identyfikacji rachunku klienta w konkretnej instytucji w konkretnym kraju. W normie zapisano, że chociaż IBAN jest przeznaczony do stosowania w środowisku międzynarodowym, nie ma przeciwwskazań do stosowania go w środowisku krajowym

W normie przyjęto następującą konwencję poszczególnych elementów danych:

- n: cyfry (od 0 do 9),
- a: litery duże L i P (dotyczy IBAN),
- n: stała długość.

Zgodnie z normą NRB powinien mieć strukturę 2n(8n16n) gdzie:

- 2n – dwucyfrowa liczba kontrolna;
- 8n – ośmiocyfrowy numer rozliczeniowy;
- 16n – szesnastocyfrowy numer porządkowy rachunku (jeśli, zgodnie z wewnętrznym systemem nadawania numerów, instytucja stosuje numery krótsze niż 16 znaków, należy je dopełnić znakami 0 (zero) dostawionymi na początku numeru porządkowego, np. dla numeru 123456789012 zostanie przyjęty ciąg 0000123456789012 jako numer porządkowy rachunku);
- (8n16n) – dwudziestoczterocyfrowy BBAN.

Banki w Polsce z kodów SWIFT/BIC przelewu bankowego

BIC Banku
SPAYPLP1 ABS Bank Spoldzielczy
ALBPPLPW Alior Bank SA
PPABPLPK Bank BGZ BNP Paribas SA
BPHKPLPK Bank BPH SA
GOSKPLPW Bank Gospodarstwa Krajowego
CITIPLPX Bank Handlowy w Warszawie SA
BIGBPLPW Bank Millennium SA
EBOSPLPW Bank Ochrony Srodowiska SA
BKCHPLPX Bank of China (Luxembourg) S.A. Spolka Akcyjna Oddzial w Polsce
BOTKPLPW Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska) SA
POCZPLP4 Bank Pocztowy SA
PKOPPLPW Bank Polska Kasa Opieki SA
POLUPLPR BANK POLSKIEJ SPOLDZIELCZOSCI SPOLKA AKCYJNA
GBWCPLPP Bank Spoldzielczy
SPAOPLP1 Bank Spoldzielczy w Andrespolu
MAKIPLP1 Bank Spoldzielczy w Bielsku Podlaskim
GOGOPLP1 Bank Spoldzielczy w Goworowie
HAJNPLP1 Bank Spoldzielczy w Hajnowce
BSKAPLP1 Bank Spoldzielczy w Karczewie
BSLPPLP1 Bank Spoldzielczy w lapach
SPACPLP1 Bank Spoldzielczy w laszczowie
PSSLPLP1 Bank Spoldzielczy w Lubartowie
POMIPLP1 Bank Spoldzielczy w Mielcu
SNSNPLP1 Bank Spoldzielczy w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim
SNDMPLP1 Bank Spoldzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim
OSTRPLP1 Bank Spoldzielczy w Ostrolece
BSOTPLP1 Bank Spoldzielczy w Otwocku
PLONPLP1 Bank Spoldzielczy w Plonsku
WASWPLP1 Bank Spoldzielczy w Wasewie
BSZSPLP1 Bank Spoldzielczy w Zaluskach
WBKPPLPP Bank Zachodni WBK SA
SOGEPLPW Banque PSA Finance SA Oddzial w Polsce
SPBBPLP1 Beskidzki Bank Spoldzielczy
BSUOPLP1 Bieszczadzki Bank Spoldzielczy w Ustrzykach Dolnych
BNPAPLPX BNP PARIBAS SA Oddzial w Polsce
PARBPLPX BNP Paribas Securities Services SKA Oddzial w Polsce
GWWCPLPP Braniewsko - Paslecki Bank Spoldzielczy z siedziba w Pasleku
CAIXPLPW CAIXABANK, S.A. (SPOlKA AKCYJNA)ODDZIAl W POLSCE
AGRIPLPR Credit Agricole Bank Polska SA
DABAPLPW Danske Bank A/S SA Oddzial w Polsce
DEUTPLPX Deutsche Bank Polska SA
MHBFPLPW DNB Bank Polska SA
GENOPLPW DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Spolka Akcyjna Oddzial w Polsce
SOGEPLPW Euro Bank SA
FBPLPLPW FCA-Group Bank Polska SA
GBGCPLPK Getin Noble Bank SA
GOPBPLP1 Gospodarczy Bank Spoldzielczy w Barlinku
ESSIPLPX HAITONG BANK, S.A. Spolka Akcyjna Oddzial w Polsce
HSBCPLPW HSBC Bank Polska SA
IEEAPLPA Idea Bank SA
ICBKPLPW Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. (Spolka Akcyjna) Oddzial w Polsce
INGBPLPW ING Bank Slaski SA
BCITPLPW Intesa Sanpaolo S.p.A. Spolka Akcyjna Oddzial w Polsce
KRSPPLPK Krakowski Bank Spoldzielczy
SGOKPLP1 Mazovia Bank Spoldzielczy
MAPNPLP1 Mazowiecki Bank Spoldzielczy w lomiankach
MASZPLP1 Mazurski Bank Spoldzielczy w Gizycku
RHBHPLPW mBank Hipoteczny SA
BREXPLPW mBank SA
MISUPLP1 Miedzygminny Bank Spoldzielczy w Zbuczynie
MISZPLP1 Miedzypowiatowy Bank Spoldzielczy w Myszkowie
NBSPPLP1 Nadwislanski Bank Spoldzielczy w Pulawach
NSSZPLP1 Nadwislanski Bank Spoldzielczy w Solcu-Zdroju
NBPLPLPW Narodowy Bank Polski
NESBPLPW Nest Bank SA
OSSKPLP1 Orzesko-Knurowski Bank Spoldzielczy z siedziba w Knurowie
HYVEPLP2 Pekao Bank Hipoteczny SA
BPKHPLPG PKO Bank Hipoteczny SA
IVSEPLPP PLUS BANK SA
PODSPLP1 Podkarpacki Bank Spoldzielczy
POSLPLP1 Podlasko-Mazurski Bank Spoldzielczy w Zabludowie
POSDPLP1 Powiatowy Bank Spoldzielczy w Kedzierzynie-Kozlu
PSSOPLP1 Powiatowy Bank Spoldzielczy w Sokolowie Podlaskim
POSRPLP1 Powiatowy Bank Spoldzielczy w Zlotoryi
POSWPLP1 Powislanski Bank Spoldzielczy w Kwidzynie
BPKOPLPW Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA
RCBWPLPW Raiffeisen Bank Polska SA
ABNAPLPW RBS Bank (Polska) SA
RESHPLP1 Rejonowy Bank Spoldzielczy w Bychawie
SCFBPLPW Santander Consumer Bank SA
GBWCPLPP SGB-Bank SA
ESSEPLPW Skandinaviska Enskilda Banken AB (SA) - Oddzial w Polsce
SOGEPLPW Societe Generale SA Oddzial w Polsce
HANDPLPW Svenska Handelsbanken AB SA Oddzial w Polsce
TOBAPLPW Toyota Bank Polska SA
UBSWGB24 UBS Limited (spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia) Oddzial w Polsce
VOWAPLP1 VOLKSWAGEN BANK POLSKA SA
WBSJPLP1 Warminski Bank Spoldzielczy
SBOWPLP1 Warszawski Bank Spoldzielczy